Ärende

8. Verksamhetsbidrag för år 2016 till det sociala företaget Snidar