Ärende

13. Remiss - Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun