Ärende

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001.453) 8 kap 5 §