Ärende

Upphandling av driften för bostad med särskild service för vuxna LSS, 16 enheter