Ärende

9. Upphandling samt uppdrag av driften för bostad med särskild service LSS