Ärende

9. Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Uppsala kommun