Ärende

7. Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS