Ärende

5. Verksamhetsplan och budget 2016 för omsorgsnämnden