Ärende

Riktlinjer för anmälan av patienter som är olämpliga att inneha skjutvapen