Ärende

7. Namn inom detaljplan för Kalle Blanks väg