Ärende

1. Uppföljning per augusti 2019, ekonomi och verksamhet