Ärende

1. Uppföljning per augusti 2018, ekonomi och verksamhet