Ärende

11 Namn på kvarter, gator och torg inom detaljplan för kvarteret Vapenhuset m fl