Ärende

7 Namn på plats inom detaljplan för kvarteret Konduktören

Det här är ett beslutsunderlag.