Ärende

5 Kvartersnamn utgår inom detaljplan för Börjetull

Det här är ett beslutsunderlag.