Yttrande

Yttrande med anledning av stadsarkivets tillsyn beträffande hantering av information i IT-systemet Siebel