Ärende

Ärende om rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut

Det här är ett beslutsunderlag.