Ärende

Ärende om uppföljning av Uppsala kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor

Det här är ett beslutsunderlag.