Ärende

Ärende om att utreda förutsättningarna för en försöksverksamhet enligt bostad först-modellen

Det här är ett beslutsunderlag.