Ärende

Ärende om möjligheterna att införa lag om valfrihetssystem i bostad med LSS

Det här är ett beslutsunderlag.