Ärende

Ärende om halvvägshus för personer med missbrukarproblematik

Det här är ett beslutsunderlag.