Ärende

Ärende om förslag till utformning av kommunens arbete med våldsutövare

Det här är ett beslutsunderlag.