Ärende

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård

Det här är ett beslutsunderlag.