Yttrande

Angående motion om att lyfta komptensen kring kvinnofrid