Yttrande

Angående motion om att lyfta komptensen kring kvinnofrid

Det här är ett beslutsunderlag.