Ärende

Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i uppsala kommun

Det här är ett beslutsunderlag.