Protokoll

Arbetsutskottet protokoll, 14 oktober 2013