Yttrande

Yttrande över Socialstyrelsens remiss för begreppet brukare