Protokoll

Arbetsutskottets protokoll, 23 september 2013