Interpellation/fråga

Frågor till nämnden om boendeplanering