Yttrande

Yttrande om att starta en verksamhet för hemlösa