Ärende

Ärende om uppföljande rapport om verksamheten på Drottninggatan 13