Nämnden för hälsa och omsorg

Nämnden för hälsa och omsorg upphörde 31 december 2014. De nämnder som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är omsorgsnämnden och socialnämnden.