Yttrande

24 Yttrande över anmälan om ändring av anmälningspliktig verksamhet skjutbanorna