Yttrande

15 Ändring av villkor 4 för bullerbegränsande åtgärder från flygplatsverksamhet