Yttrande

18 Yttrande över KPMGs rapport Granskning social arbetsmiljö