Yttrande

12. Yttrande över planprogram för Gottsunda