Yttrande

15 Remiss om utredningsvillkor U2 vid Uppsala Flygplats, Fullerö 18:48 m.fl.