Yttrande

19. Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning för farligt avfall

Det här är ett beslutsunderlag.