Yttrande

17. Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Dagfrid