Yttrande

17. Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Dagfrid

Det här är ett beslutsunderlag.