Yttrande

16. Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Oden Ygg

Det här är ett beslutsunderlag.