Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, protokoll 20 juni 2017