Ärende

12 Yttrande över dp för Södra Gunsta, etapp 2