Ärende

4. Anmälan av ordförandebeslut 2016-0088 Systembolaget