Yttrande

19. Yttrande över planprogrammet för kvarteret Hugin, samråd