Yttrande

Yttrande om detaljplan för bro över Fyrisån vid Kungsängsesplanaden