Ärende

Ärende 14 Samrådsyttrande Detaljplan för kvarteret Seminariet, Luthage

Det här är ett beslutsunderlag.