Ärende

Ärende om att utse dataskyddsombud

Det här är ett beslutsunderlag.