Ärende

Ärende om Utredning av lokaler och verksamhet för ungdomskultur