Ärende

Ärende om Riktlinjer for upplåtelse av dans- och teaterlokaler

Det här är ett beslutsunderlag.