Ärende

Ärende om Förfragan om ett Idéburet offentligt partnerskap med Fyrisgården